Budgetcoaches helpen meer mensen door slim gebruik van huishoudboekje MijnGeldzaken

10 februari Rijswijk – Coaches uit het landelijk dekkend netwerk van Budgetcoach.nl en MijnGeldzaken.nl hebben de handen ineengeslagen om mensen te helpen die in problematische schuldsituaties dreigen te komen. De specifieke werkwijze van MijnGeldzaken.nl en Budgetcoach.nl zal de komende maanden onderzocht worden. De feedback uit het onderzoek zal gebruikt worden om de methodiek verder te optimaliseren. Vandaag is dit initiatief vermeld in de brief die Minister Hoekstra zond aan de kamer over het Actieplan Consumentenkeuzes.

Budgetcoach en cliënt gezamenlijk op één platform

MijnGeldzaken biedt budgetcoaches de mogelijkheid om de financiële situatie van hun cliënten snel inzichtelijk te krijgen en duurzaam te verbeteren. Door de PSD2 koppeling met de betaalrekening van de cliënt worden alle uitgaven direct ingelezen en gecategoriseerd. Binnen enkele minuten heeft de coach een volledig overzicht van de bestedingen en kan een bespaarplan maken. De dagelijkse uitgaven teller in MijnGeldzaken die rekening houdt met de nog te betalen vaste lasten, laat zien of de cliënt nog in de pas loopt met de gezamenlijk gemaakte plannen.

De cliënt heeft een mobiele app waarin deze het bespaarplan kan naleven. De app toont de gebruiker overal via een bestedingsdonut en stoplichten hoeveel deze nog mag uitgeven om binnen zijn plan te blijven. Dit helpt bij het traject van budget coaching, maar heeft ook een preventieve werking voor iedere gebruiker van de app.  

Stephanie Hesterman, directeur van Budgetcoach.nl: “Wij zijn heel blij met deze samenwerking. Dankzij dit slimme platform kunnen mensen met financiële problemen nóg sneller geholpen worden, omdat we samen de vinger aan  de pols  houden. We kunnen immers meekijken met de klant en deze tegelijkertijd dát zelf laten doen wat hij zelf kan. Zo sturen we de klant constant bij. Op die manier ontstaat er minder kans op recidive. Niet alleen onze klanten profiteren van deze duurzame manier van coachen, maar ook onze opdrachtgevers, veelal werkgevers. Zij zijn op hun beurt geholpen, omdat we met elkaar sneller en structureel een financieel gezonde én dus gelukkigere werknemer weten te bewerkstelligen…”

Rick Wassenaar van MijnGeldzaken.nl: “Wij zijn verheugd met deze samenwerking en de mogelijkheid om onze werkwijze gedragswetenschappelijk te laten onderzoeken via het Actieplan. Al vele jaren geven we medewerkers inzicht in financiële planningsvraagstukken rondom o.a. pensioen. Nu helpen we ze ook om beter grip te krijgen op uitgaven en mogelijke schulden.” Door een budgetcoach toegang te geven tot de gegevens kan deze de financiële situatie monitoren en een interventie plegen wanneer dit gewenst is. De budgetcoach heeft een overzicht van alle cliënten van hoe hun uitgaven zich verhouden tot het opgestelde budget. Via o.a. videobellen wordt de cliënt ondersteunt. “Dit is niet alleen een efficiënte manier om meer mensen in kortere tijd te coachen naar duurzame zelfredzaamheid, maar biedt ook mogelijkheden tot lange termijn ondersteuning bij schulden”, zegt Rick Wassenaar. “Het doel van MijnGeldzaken.nl en Budgetcoach.nl is juist om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen.”

Belang van financiële zelfredzaamheid

Door de Corona crisis komen veel mensen in de financiële problemen. Verschillende instellingen die mensen met schulden helpen, hebben sinds het begin van 2020 te maken met een flinke toename van de vraag om hulp. De verwachting is dat dit, ook wanneer de pandemie voorbij is, nog zal toenemen.
 
Mensen met financiële problemen wachten gemiddeld 4 á 5 jaar voordat ze aan de bel trekken. In de tussentijd is de gemiddelde schuld opgelopen tot 43.000 euro (onderzoek actieplan Consumentenkeuzes). Een werkgever is al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient (onderzoek Nibud). Omgerekend naar de hele beroepsbevolking gaat het om een kostenpost van ruim € 8 mld.