Welkom bij het deelnemersonderzoek van Grolsch!

Het huidige pensioenstelsel in Nederland wordt in de nabije toekomst in belangrijke mate aangepast. Het huidige stelsel stamt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw en sluit niet goed meer aan op de huidige samenleving. Het pensioenstelsel moet ‘mee’ met de tijd.

In het nieuwe pensioenstelsel staat de pensioenpremie centraal en doet het pensioenfonds niet langer een belofte over de hoogte van het opgebouwde pensioen. Dit betekent dat Grolsch haar pensioenregeling moet gaan aanpassen. Omdat alle deelnemers aan de Grolsch pensioenregeling hierdoor geraakt worden, vinden Grolsch als werkgever, de Ondernemingsraad en het Bestuur van het Pensioenfonds het van belang om de wensen en voorkeuren van de deelnemers mee te nemen in dit aanpassingsproces. Wij willen de nieuwe pensioenregeling namelijk zo goed mogelijk laten aansluiten op de wensen en voorkeuren van de deelnemers.

Daarom wordt dit deelnemersonderzoek met de hulp van Montae & Partners als onafhankelijke partij uitgevoerd.