Herenvest verbreedt haar dienstverlening met advies over duurzame inzetbaarheid

De pensioenadviesmarkt gaat in transitie. Traditioneel collectief pensioenadvies verandert in bredere ontzorging van de HR en Finance afdeling. Adviseurs gaan meer en meer over de muren van de traditionele productpijlers heen kijken. Om dit te faciliteren hebben we, in samenspraak met de partners in de focusgroep ‘Pension & Life’ enkele initiatieven ontplooid. Naast de RVU themasite, nu ook de ‘wizard’ generatiepactregeling MKB bedrijven. De wizard is inmiddels enkele keren succesvol gebruikt door Marlies Hensen en collega’s bij Herenvest in Haarlem. Tijd voor drie vragen aan Marlies.

Wat is een generatiepact eigenlijk?

Het zit eigenlijk al in het woord. Een pact tussen generaties. Enerzijds faciliteert het oudere werknemers om langer te blijven werken, maar daarbij een betere balans tussen werk en gezondheid te realiseren. Anderzijds biedt het ruimte aan jongere werknemers om door te groeien en om jonge werknemers aan te nemen, en te profiteren van de ervaring en kennis van de oudere collega’s. Oudere werknemers gaan minder werken, krijgen deels onbetaald verlof, maar blijven hun pensioenopbouw volledig behouden.

Deze oplossing staat zeker niet op het netvlies van onze relaties. In de jaarlijkse onderhoudsgesprekken is dit voor onze relaties een nieuw onderwerp. Werkgevers zien dit vaak als een passende maatregel om medewerkers langer inzetbaar te houden. Maar we spreken ook werkgevers die door het tekort aan personeel deze optie niet direct zien zitten…

Onlangs heb je een eerste traject afgerond bij een klant van Herenvest. Kun je daar iets over vertellen? Zijn er al gesprekken gevoerd?

Na het onderhoudsgesprek hebben we in een vervolgafspraak de inhoud en vorm verkent, samen met HR en Finance medewerker. Samen met Rudi hebben we nagedacht over de juiste berekeningen om inzicht te geven in de investering voor de werkgever en een ‘kosten-baten’ analyse. Met onze input kan S&P een rekentool ontwikkelen die generiek inzetbaar is voor alle partners.

We hebben de drie medewerkers die deelnemen aan deze regeling in een persoonlijk adviesgesprek bij ons op kantoor inzicht gegeven in de gevolgen voor hun inkomen voor later via het rekenpaneel van PensioenBij.

Ook de ‘zachte’ kant is besproken: hoe kun je op een prettige manier je kennis en kunde overdragen naar een volgende generatie zodat je straks makkelijker los kan laten. En hoe organiseer je je werk als je minder uren gaat werken.

Via een online meeting heb ik de generatiewizard doorlopen waarna direct een concepttekst volgde met het reglement. Heel praktisch en efficiënt.

In overleg met de pensioenuitvoerder hebben we de juridische stukken aan laten passen. En vanaf 1 juli is deze regeling van kracht.

Je hebt actief gebruik gemaakt van de wizard ‘generatiepactregeling voor MKB bedrijven’. Hoe beviel dat?

De wizard heeft ons enorm geholpen. Generatiepactregelingen worden meestal ontworpen voor grote ondernemingen en CAO’s. De wizard maakt deze vorm van dienstverlening nu ook toegankelijk voor MKB bedrijven. De wizard is een rapportgenerator die een concept-regeling samenstelt na het doorlopen van een aantal vragen. Iedere vraag wordt ingeleid met een korte contextschets van de wettelijke regels. En als je meer informatie wil, kun je zelfs doorlinken naar de officiële wetteksten. Samen met de relatie lopen we de Wizard door, dat kan online of op kantoor, en zo ontstaat een passende regeling. We regelen natuurlijk ook de implementatie binnen de pensioenregeling.

En heb je dan nog steeds vragen, dan kunnen we altijd sparren met Jack. Commercieel gezien is het ook een handige tool omdat de regeling automatisch voorziet in een doorverwijzing naar ons voor de begeleiding van werknemers die willen deelnemen aan de regeling.