In-Staet: Afspraak=Afspraak. Zo ook in de bouw

Allemaal leuk en aardig, maar weet je eigenlijk wel wat je afgesproken hebt?

Wij zien met regelmaat contracten van ketenpartners in een bouwproject waarbij tegenstrijdigheden staan.

Ook worden als voorbeeld verantwoordelijkheden afgeschoven, of juist aangetrokken. Beide geen probleem, als het maar bewust gebeurt.

Goed risicobeleid kan niet zonder weloverwogen contracteren. Onze risicoadviseurs Richard Beldman en Martin Steenbergen nemen jullie in onze podcast mee in de grondbeginselen van contracteren.

Ook lichten de mannen een tip van de sluier waarom wij van mening zijn dat je door goed te contracteren en hierbij zo veel als mogelijk aansluiting te zoeken met je verzekeringen, rustiger kunt ondernemen.

Veel luisterplezier via de link in de commentaren.