Kröller Boom: SwanAdvisory

Per 1 januari is SwanAdvisory BV gestart, een dochteronderneming van Kröller Boom, in gezamenlijkheid met Otto Bekouw. Otto was Strategisch Accountmanager voor met name AEX fondsen bij Aon en voorheen onder meer Internationaal Risk & Insurance Manager van PHILIPS worldwide. SwanAdvisory richt zich op de advisering van Risk vraagstukken onder meer door de levering van Risk/Insurance managers voor internationale corporates, grote investeringsmaatschappijen, de publieke sector (gemeentes > 100.000 inwoners) en publieke instellingen. SwanAdvisory bemiddelt zelf niet in verzekeringen en staat onafhankelijk in de markt.

Wij zien enorme kansen voor deze vorm van dienstverlening omdat we zien in de praktijk dat de grote brokers hun adviestaak steeds minder goed kunnen invullen en volledig opgeslokt worden door de prolongaties en placing terwijl de risico’s aan het toenemen zijn, zoals we nu zien rond de Covid pandemie, de problemen bij supply chain, klimaat risico’s, cyber vraagstukken, CO2 footprints en zo word de lijst alleen maar groter. We zien de adviesbehoefte toenemen en willen daar op inspelen.

In de nabije toekomst verwachten we uitbreiding te gaan geven in de richting van klimaatrisico’s en andere markten met hun specifieke Risk vraagstukken.

Voor meer informatie kun je terecht bij Otto op zijn nummer 0655 748920.