Overeenkomsten tussen een pensioen en een lijfrente

Een ‘pensioen’ en ‘lijfrente’ zijn begrippen die in de praktijk vaak door elkaar worden gebruikt. Logisch, want er zijn veel overeenkomsten tussen deze vormen van pensioensparen.

Hier vindt u de belangrijkste overeenkomsten op een rij:

Hetzelfde doel
Met beide spaarvormen streeft u hetzelfde doel na, namelijk het vormen van een eigen persoonlijke oudedagsvoorziening.
Geen belasting
Zolang u geen uitkering uit de pensioen- of lijfrentevoorziening krijgt, betaalt u geen belasting. Ook niet over de waarde in de pensioen- of lijfrentevoorziening.
Wel belasting
U betaalt pas belasting als u een periodieke uitkering gaat ontvangen. Die krijgt u als u stopt met werken en met pensioen gaat.
Hoogte van het oudedagsbudget
De hoogte van het oudedagsbudget is identiek en hangt niet af van de keuze voor een pensioenverzekering of lijfrenterekening. Uw werkgever keert, zolang u in dienst bent, het oudedagsbudget uit. Gaat u uit dienst, dan stopt de bijdrage.
Life cycle beginsel
Zowel pensioenuitvoerder als derde pijler lijfrenteuitvoerder beleggen uw budget volgens het life cycle beginsel. Dit houdt in dat ze het beleggingsrisico afbouwen naarmate u ouder wordt en dichter bij uw pensioengerechtigde leeftijd komt. Hiermee voorkomen ze dat de hoogte van uw periodieke uitkering minder getroffen wordt door beursschommelingen vlak voordat u stopt met werken.
Duurzame beleggers
Zowel pensioenuitvoerder als derde pijler lijfrenteuitvoerder kiezen voor beleggingen met een duurzaam karakter..
Eigen lijfrenterekening of lijfrenteverzekering
Betaalt u al aan een eigen lijfrenterekening of lijfrenteverzekering? Dan heeft dat in sommige gevallen consequenties voor de aftrekbaarheid van deze inleg als u kiest voor één van beide voorzieningen. Over de aftrekbaarheid vindt u meer informatie bij de verschillen tussen een pensioen en een lijfrente.
Van baan wisselen
Wisselt u van baan en gaat u bij een andere werkgever deelnemen aan een pensioenregeling dan beperkt dat voor zowel fulltimers als parttimers de lijfrenteruimte aftrek. Hoe meer pensioen u opbouwt bij een werkgever, hoe minder ruimte u heeft om individuele bedragen in te leggen én in aftrek te brengen.
Uit elkaar gaan
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en gaat u uit elkaar, dan heeft uw partner recht op de helft van de opgebouwde oudedagsvoorziening in uw pensioenverzekering. Tenzij u deze verdeling via uw huwelijkse voorwaarden heeft uitgesloten of andere afspraken via een echtscheidingsconvenant maakt. Een soortgelijke verdeling vindt ook plaats als u een lijfrenterekening heeft. Deze rekening valt in de boedelverdeling. Via huwelijkse voorwaarden kunt u afspraken maken over de verdeling van uw vermogen.
Switchen tussen pensioen en lijfrente
U heeft één keer per jaar de keuze om te switchen tussen pensioen of lijfrente. Deze keuze geeft u in december van het voorafgaande jaar door aan mailadres . Uw keuze gaat dan in vanaf januari van het nieuwe jaar.
Extra inleggen
U kunt altijd extra inleggen in de pensioenverzekering of op de lijfrenterekening. Hoeveel u kunt inleggen hangt af van veel factoren. Laat u hierover informeren of neem contact op met HR.
Ook kunt u zelf door de pagina’s navigeren met onderstaande knoppen:

Inleiding

Wilt u terug naar de inleiding? Ga dan terug via de knop hieronder.


Maandelijks budget

Wilt u meer informatie over de berekening van uw maandelijkse budget? Dan gaat u naar de volgende pagina.

Overeenkomsten en verschillen

Wil u meer informatie over de overeenkomsten en verschillen van pensioen en lijfrente, dan gaat u verder op deze pagina.

De Wizard

Bent u voldoende geïnformeerd en wilt u direct naar de wizard, dan gaat u naar deze pagina.

Kröller Boom is trotse partner van Söderberg & Partners. S&P is in Scandinavië marktleider en toonaangevend in innovatieve financiële analyse en advies.  Op deze wijze verstevigen wij de continuïteit van onze organisatie, kunnen wij doorgroeien in onze dienstverlening op het brede terrein van Risk Management, Corporate Risk en Human Capital en hebben wij de mogelijkheid om extra tooling in te zetten.