Hier vindt u de belangrijkste verschillen tussen pensioen en lijfrente op een rij

Overdragen van andere pensioenen
Heeft u bij eerdere werkgevers pensioenen opgebouwd, dan kunt u deze overdragen naar uw pensioenverzekering bij pensioenuitvoerder. Of dit verstandig is, hangt overigens af van de aard en vorm van deze opgebouwde pensioenen. U kunt dit niet overdragen naar de lijfrenterekening bij derde pijler lijfrenteuitvoerder.
Eenmalige en maandelijkse administratieve en fiscale gevolgen van uw keuze
U spaart voor een concreet doel, namelijk een inkomen voor straks. Vanwege dit doel zijn de premies onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar: Uw werkgever betaalt de pensioenpremie direct aan pensioenuitvoerder. De bijdrage en afdracht kunt u terugvinden op uw salarisstrook. U ontvangt automatisch maandelijks het fiscale voordeel. En hoeft u hiermee niets meer te doen bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

Kiest u voor de lijfrentevariant bij derde pijler lijfrenteuitvoerder dan betaalt u loonbelasting over de bijdrage, dit ziet u terug op uw loonstrook. U ontvangt dus minder nettoloon. Deze bijdrage betaalt uw werkgever namens u aan derde pijler lijfrenteuitvoerder. U doet ieder jaar aangifte Inkomstenbelasting en dan krijgt u het belastingvoordeel achteraf terug van de belastingdienst.

Let op: als u parttime werkt, dan bestaat de mogelijkheid dat u bij de keuze voor de lijfrenterekening bij derde pijler lijfrenteuitvoerder niet het volledige oudedagsbudget in aftrek kan brengen bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Wilt u berekenen hoe veel u in aftrek kan brengen, dan kunt u dit berekenen met de rekenhulp op de website van de Belastingdienst of vraag advies aan uw persoonlijke financieel adviseur.

Extra inleggen voor straks
Extra inleggen op uw pensioenverzekering bij pensioenuitvoerder loopt via uw brutoloon. Uw aanvullende inleg houdt uw werkgever in op uw brutoloon en draagt dit bedrag af namens u aan pensioenuitvoerder Meer informatie over het extra inleggen als u kiest voor de pensioenverzekering bij pensioenuitvoerder krijgt u via HR.

Kiest u voor de lijfrenterekening bij derde pijler lijfrenteuitvoerder dan moet u dit zelf regelen. Dit gaat buiten uw werkgever om. U krijgt dan een tweede lijfrenterekening waarop u uw eigen inleg stort. Deze extra inleg is onder voorwaarden aftrekbaar als u jaarlijks aangifte Inkomstenbelasting doet. Hoeveel u in aftrek kan brengen kunt u berekenen met de rekenhulp op de website van de Belastingdienst of vraag advies aan uw financieel adviseur.

Als u stopt met werken bij ICT-Group
Gaat u uit dienst, dan stopt de betaling door ICT-Group. Heeft u gekozen voor de lijfrenterekening bij derde pijler lijfrenteuitvoerder, dan kunt u individueel doorsparen met belastingaftrek mits u inkomen heeft. Gaat u vervolgens deelnemen aan een andere pensioenregeling, dan kan dat invloed hebben op de aftrekruimte van uw eigen inleg.

Kiest u voor de pensioenverzekering via pensioenuitvoerder dan kunt u niet individueel doorsparen als u uit dienst gaat. U kunt de waarde van pensioenverzekering overigens wel overdragen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Dat kan niet met de lijfrenterekening bij derde pijler lijfrenteuitvoerder.

Wat gebeurt er als u overlijdt of met pensioen gaat
Zodra u een uitkering krijgt uit de pensioenverzekering, is deze uitkering in de regel altijd levenslang. Wel heeft u veel flexibiliteit. U kunt bijvoorbeeld er voor kiezen om met het kapitaal in uw pensioenverzekering te blijven beleggen, ook al krijgt u een uitkering uit deze oudedagsvoorziening. Dat heet ook wel een variabele uitkering. Daarnaast kunt u in aanvang een hogere, of juist een lagere uitkering krijgen, afhankelijk van uw behoefte op dat moment.

Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan, dan krijgt uw partner een levenslang partnerpensioen. Heeft u geen partner op het moment dat u met pensioen gaat dan krijgt u een hogere uitkering. Overlijdt u daarna dan krijgt pensioenuitvoerder het geld.

Het kapitaal in uw pensioenverzekering vererft niet naar uw erfgenamen. Pensioenuitvoerder betaalt u iedere maand wél een vergoeding in de vorm van een extra rendement, bovenop het beleggingsrendement in uw pensioenverzekering voor de kans dat zij uiteindelijk het resterende vermogen na uw overlijden ontvangen. Dit levert u dus uiteindelijk de kans op een hogere uitkering.

Een uitkering uit de lijfrenterekening biedt u ook veel flexibiliteit. U kunt uw pensioenvermogen op de lijfrenterekening in 20 jaar opnemen, of zelfs in een kortere periode. Overlijdt u , dan vererft uw oudedagsvoorziening naar uw erfgenamen. Uw nabestaanden zijn niet per definitie uw erfgenamen. Dit regelt u in uw testament, laat u hierover informeren door een notaris. Derde pijler lijfrenteuitvoerder betaalt u geen maandelijkse extra vergoeding.

Invloed op de beleggingen
Bent u niet zo thuis in beleggingen maar wilt u de beleggingen wel afstemmen op uw persoonlijke situatie, dan kiest u voor pensioenuitvoerder U vult uw risicoprofiel in en pensioenuitvoerder adviseert u aan de hand van uw risicoprofiel in welk beleggingsprofiel (life cycle) u uw budget het beste kan beleggen. Bij derde pijler lijfrenteuitvoerder heeft u geen beleggingskeuze. Uw inleg wordt altijd in hetzelfde beleggingsprofiel (life cycle) belegt. U kunt de beleggingen niet afstemmen op uw persoonlijke situatie..
Wat gebeurt er met de opbouw van uw oudedagsvoorziening als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt
Als u ziek wordt dan betaalt ICT-Group uw loon onder voorwaarden door. Als u na 2 jaar (104 weken) nog steeds ziek bent, dan stopt deze loondoorbetaling. Uw arbeidsovereenkomst eindigt voor het deel dat u langdurig ziek bent. Voor dat deel komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering. De WIA is de Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA-uitkering krijgt u uitgekeerd via het UWV. Hoe hoog de uitkering is, hangt onder meer af van de mate waarin u nog kunt werken: uw arbeidsvermogen. Vanaf dat moment betaalt ICT-Group uw oudedagsbudget niet meer uit.

Kiest u voor de pensioenverzekering bij pensioenuitvoerder dan zorgt pensioenuitvoerder ervoor dat, ondanks dat u ziek bent en u een WIA uitkering ontvangt, uw oudedagsbudget wordt bijgestort in uw pensioenverzekering. Pensioenuitvoerder neemt dan de betaling van het oudedagsbudget en uw eventuele extra inleg van u over. Dat heet premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Zo voorkomt pensioenuitvoerder dat u minder pensioen krijgt omdat u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden. Dat kost u niets.

Derde pijler lijfrenteuitvoerder kent géén Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Kiest u voor de lijfrenterekening bij derde pijler lijfrenteuitvoerder dan stopt, op het moment dat u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden, definitief de bijdrage aan uw oudedag. Uw oudedagsvoorziening bij derde pijler lijfrenteuitvoerder is dan uiteindelijk minder gevuld. U krijgt dan minder pensioen.

Kostenverschillen op een rij

Pensioenverzekering via pensioenuitvoerderLijfrenterekening via derde pijler lijfrenteuitvoerder
Eenmalige kostenGeen€ 100,- *
Abonnementskosten per jaarGeen€ 150,- *
Beleggingskosten per jaarCa 0,27% over het vermogen, afhankelijk van de leeftijdCa 0,20% over het vermogen afhankelijk van de leeftijd
Beheerkosten per jaar0,20% over het vermogenGeen
Aan- of verkoopkosten0%0,07% aankoop en 0,05% verkoop
Jaarlijkse aangifteGeenU controleert zelf of uw inleg in aftrek kunt brengen bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Dit kunt u zelf doen in het aangifteprogramma of (betaald) advies inwinnen bij uw adviseur.
*tijdens uw dienstverband worden deze kosten door uw werkgever voldaan

Beleggings- en beheerkosten 

Beleggings- en beheerkosten worden automatisch verrekend met het rendement op de beleggingen. Het rendement op uw beleggingen is altijd het netto rendement, dus nadat de genoemde kosten zijn verrekend. 

Abonnementskosten 

Abonnementskosten brengen de beide aanbieders apart in rekening. Pensioenuitvoerder rekent geen abonnementskosten door aan deelnemers. Zij rekent uitsluitend belegging- en beheerkosten. Derde pijler lijfrenteuitvoerder brengt jaarlijks abonnementskosten in rekening bij u als rekeninghouder. Echter, zolang u in dienst bent, betaalt ICT-Group deze kosten. 

Bij een relatief kleine oudedagsvoorziening wegen vaste abonnementskosten relatief zwaar door. Neemt de omvang van de oudedagsvoorziening toe, dan gaan abonnementskosten minder zwaar drukken. Ze worden echter altijd apart in rekening gebracht. 

Als rekeninghouder bij derde pijler lijfrenteuitvoerder ontvangt u certificaten van aandelen van derde pijler lijfrenteuitvoerder. Voor meer informatie over de certificaten van aandelen vindt u op de website van derde pijler lijfrenteuitvoerder.

Ook kunt u zelf door de pagina’s navigeren met onderstaande knoppen:

Inleiding

Wilt u terug naar de inleiding? Ga dan u terug via de knop hieronder.


Maandelijks budget

Wilt u meer informatie over de berekening van uw maandelijkse budget? Dan gaat u naar de volgende pagina.

Overeenkomsten en verschillen

Wil u meer informatie over de overeenkomsten en verschillen van pensioen en lijfrente, dan gaat u verder op deze pagina.

De Wizard

Bent u voldoende geïnformeerd en wilt u direct naar de wizard, dan gaat u naar deze pagina.

Kröller Boom is trotse partner van Söderberg & Partners. S&P is in Scandinavië marktleider en toonaangevend in innovatieve financiële analyse en advies.  Op deze wijze verstevigen wij de continuïteit van onze organisatie, kunnen wij doorgroeien in onze dienstverlening op het brede terrein van Risk Management, Corporate Risk en Human Capital en hebben wij de mogelijkheid om extra tooling in te zetten.