Hoe stelt uw werkgever uw maandelijks budget vast?

Uw budget bedraagt een percentage van uw oudedagsgrondslag. De oudedagsgrondslag is het verschil tussen uw jaarloon verminderd met een oudedagsfranchise. Ieder jaar, op 1 januari, stelt uw werkgever de oudedagsgrondslag opnieuw vast.

Goed om te weten

Heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij onze adviseur