Privacybeleid

Wie zijn wij?

Onze website is: https://www.spservices.nl

Deze site wordt onderhouden door S&P Netherlands Services BV, onderdeel van de Söderberg & Partners groep. Söderberg & Partners is een Zweeds bedrijf dat is gespecialiseerd in financiële dienstverlening en advisering op het gebied van pensioenen, verzekeren en beleggen. S&P telt momenteel ruim 2000 medewerkers en is actief in alle Scandinavische landen en in Nederland. In Nederland werkt S&P samen met een groeiend aantal partners. Wie dit zijn, vind je hier.

Voor wie is deze site bedoeld?

Deze site kent twee groepen gebruikers:

  • medewerkers van cliënten van S&P
  • eigen medewerkers van S&P inclusief partner-organisaties

Het gedeelte van de site dat is bestemd voor eigen medewerkers van S&P en partners is afgeschermd en alleen toegankelijk voor geregistreerde en ingelogde gebruikers. Het ‘openbare’ gedeelte van de site wordt gebruikt om cliënten te informeren, voor het boeken van afspraken en voor de aanmelding voor evenementen. Dit privacy statement is met name bedoeld voor (medewerkers van) S&P cliënten die zich via deze site aanmelden voor een afspraak of evenement.

Gegevens afspraken en evenementen

De afspraken en evenementen betreffen informatie- of adviessessies met S&P adviseurs. Om je aanmelding hiervoor te registreren en te bevestigen hebben we jouw contactgegevens nodig. Dit zijn: je naam, emailadres en telefoonnummer. Verder houden we de datum en tijd bij waarop we jouw aanmelding hebben ontvangen en van onze berichten naar jou. En natuurlijk de datum, tijd, plaats en adviseur van de afspraak zelf. Van de inhoud van een gesprek of eventuele persoonlijke gegevens die daarbij aan de orde komen, vindt op deze site geen vastlegging plaats. In de sessie met de adviseur bepaal je zelf welke gegevens je wel of niet met de adviseur wilt delen.

In veel gevallen vinden gesprekken of informatiesessies met adviseurs plaats omdat je werkgever daartoe met S&P of een S&P partner een contract heeft afgesloten. Onderdeel van de afspraken met jouw werkgever is meestal dat we moeten rapporteren hoeveel gesprekken zijn gepland en daadwerkelijk zijn gevoerd. Het feit dat je je voor een gesprek hebt aangemeld en een gesprek hebt gevoerd kan dus aan je werkgever worden gerapporteerd. Let wel, over de inhoud van een gesprek geven we geen informatie door aan je werkgever zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

Om het aanmeld- en registratieproces goed te kunnen laten verlopen kan deze site zogenaamde sessie-cookies op jouw laptop, tablet of smartphone plaatsen. Deze hebben geen ander doel dan dat en worden ook nergens anders voor gebruikt.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten en pagina’s op deze website kunnen incidenteel ingesloten inhoud (‘embedded content’) tonen, afkomstig van een andere website. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Deze ingesloten inhoud gedraagt zich vaak alsof je als bezoeker deze andere website bezoekt. Dat kan betekenen dat deze andere websites data over jou verzamelen, cookies gebruiken en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Het is goed als je je daarvan bewust bent een geen gegevens achterlaat die je niet wilt delen.

Bewaren van jouw gegevens

Wanneer je een reactie achterlaat of je aanmeldt voor een afspraak of ander evenement, dan wordt die reactie c.q. aanmelding in beginsel voor onbepaalde tijd bewaard. In ieder geval zolang als voor de afhandeling van het evenement en de rapportage naar jouw werkgever (indien van toepassing) nodig is, en om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen . De gegevens zullen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn geregistreerd. Wil je toch dat we jouw gegevens verwijderen, dan moet je daarvoor een aparte mail sturen naar admin@spservices.nl waarin je ons vraagt jouw gegevens te verwijderen.

Uitsluitend geautoriseerde S&P medewerkers, waaronder de beheerders van deze website, hebben toegang tot de gegevens die jij op de site achterlaat. Zij zijn gebonden door een (arbeids)overeenkomst en geheimhoudingsverklaring waar zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met cliëntgegevens onderdeel van uitmaakt.