Het risicopreferentieonderzoek voor Rabobank Pensioenfonds is gesloten.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door Montae & Partners in samenwerking met Söderberg & Partners.

The risk preference survey for Rabobank Pensioenfonds is closed.
This research was conducted by Montae & Partners in collaboration with Söderberg & Partners.