Söderberg & Partners: Rondetafel sessie pensioenspecialisten op 5 juli 2023 scoort 8,3

Op 5 juli 2023 waren 16 pensioenspecialisten van onze partners te gast bij APS Pensioen & Inkomen in Den Bosch voor een rondetafelsessie. We organiseren rondetafel sessies waarin we de actualiteit in wet- en regelgeving combineren met bestaande en nieuwe proposities en tools.

Er is genoeg actualiteit in Pensioenland. De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is na 13 jaar soebatten met ruime meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer en daarmee het sluitstuk van een lange stoet wetswijzigingen die voortvloeien uit het Pensioenakoord. We wachten nu nog op de invoering van de Wet herziening bedrag ineens.

Tijdens de rondetafel hebben twee inleiders de pensioenspecialisten bijgepraat over hun vakgebied. Ramona van Wijk-van der Schoot is consultant bij Montae & Partners en specialist op het terrein van werkingssfeeronderzoeken en dispensatievraagstukken. In haar bijdrage gaf ze handvatten voor de herbeoordeling van lopende dispentaties in het licht van de Wtp-aanpassingen.

Chris Vink, asset management consultant bij AF advisors en betrokken bij de periodieke life cycle beoordelingen die we onder het label Penformance gratis beschikbaar stellen aan ons netwerk heeft de performancescoremethodiek toegelicht en daarbij vooral ingezoomd op de beoordeling van de duurzaamheid van de beleggingen in life cycles in premiepensioenregelingen.

Beide onderwerpen spraken tot de verbeelding. Duurzaam beleggen staat meer en meer in de belangstelling, ook bij de AFM die in haar geüpdatete leidraad voor pensioenadviseurs verlangt dat adviseurs dit onderwerp bespreken met werkgevers. Het onderzoek naar de werkingssfeer van bedrijfstakpensioenen staat al sinds jaar en dag in de AFM leidraden als een voorwaarde voor een passend advies. En alle lopende dispensaties komen opnieuw in beeld als pensioenfondsen hun regelingen binnenkort gaan aanpassen. Werk aan de winkel dus!

Dank aan Bonnie Meessen van APS voor de gastvrije ontvangst waarbij, uiteraard, de Bossche Bol niet ontbrak, evenals het bruine fruit na afloop bij de borrel.