Sandboxdag van het Centraal Volmachtbedrijf en DAS: Hoe kunnen we samen de beste juridische hulp bieden?

Samen, snel en praktisch, dat is de kern van een Sandboxdag. Je begint samen met een aantal goede ideeën en komt tot proposities. Die veranker je samen in klantreizen. Vervolgens bepaal je met elkaar hoe je het gaat testen bij de doelgroep. Einde sessie, start experiment!


Wat was het thema?

Het thema van de dag was risicobeheersing in de zakelijke markt. Jordi Oosterhof van zekerheuts heeft in zijn adviespraktijk veel te maken met het inventariseren van risico’s, maar vooral ook met de vraag: hoe kun je de ondernemer in de breedste zin van het woord bijstaan in zijn of haar bedrijfsvoering? Zo komen ook preventieve juridische vraagstukken aan de orde. Zijn mijn contracten nog actueel? Heb ik nog actuele algemene leveringsvoorwaarden? Dat zijn zomaar een paar voorbeelden van dagelijkse vraagstukken waar ondernemers mee kampen.


Wie deden mee?

Risicobeheersing is een actueel thema. Het team dat hier tijdens de Sandboxdag mee aan de slag is gegaan is dan ook divers. Aanwezig waren Ronnie Benschop (partnermanager bij het Centraal Volmachtbedrijf), Jordi Oosterhof (zakelijk adviseur bij zekerheuts) en Pascalle Jansen (Product Owner bij Söderberg & Partners). Vanuit onze samenwerkende businesspartner DAS waren aanwezig: Rob Cleef (accountmanager Adviseurs & MKB), Debbie Wustenveld (senior business development marketeer) en Govert-Jan de Maa (senior accountmanager Corporate Accounts).


Voor wie gaan we welk probleem oplossen?

Twee teams bogen zich tijdens de Sandboxmiddag over twee vraagstellingen:

  • Hoe kan het CVB haar aangesloten kantoren ook juridisch zo goed mogelijk ondersteunen?
  • Hoe kan CVB een pakket of losse juridische producten en diensten beschikbaar stellen aan de adviseurs zodat zij dit weer kunnen adviseren of verkopen aan de klant?

Team 1 – Focus op een preventiepakket gericht op de co-volmacht. Hoe kan het CVB haar aangesloten kantoren ook juridisch zo goed mogelijk ondersteunen? Dat betekent een extra voordeel voor de aangesloten kantoren, maar ook een reden voor nieuwe kantoren om zich aan te sluiten bij het CVB. Daarnaast is het voor het CVB van belang om een juridisch gezonde achterban te hebben of te kunnen helpen wanneer dit nodig is.

Team 2 – Focus op een preventiepakket gericht op de zakelijke (mkb-)eindklant. Hoe kan CVB een pakket of losse juridische producten en diensten beschikbaar stellen aan de adviseurs zodat zij dit weer kunnen adviseren of verkopen aan de klant? Bijvoorbeeld gekoppeld aan het starten van het bedrijf, het verzekeringsadvies, of ondersteuning voor klanten die (al dan niet bewust) geen rechtsbijstandverzekering hebben.


Wat waren de uitkomsten van de Sandboxdag?

De teams brachten de huidige situatie in kaart. Waar liggen de uitdagingen en/of kansen? Ter ondersteuning en inspiratie gaf DAS uitleg over alle mogelijke juridische oplossingen (legal-plug-ins).


Aan het einde van de middag werden de uitkomsten van beide teams gepitcht aan Marcel van Loon, directeur van het CVB, en Laura Geerlings, directeur Sales bij DAS. Een inspirerende middag met mooie uitkomsten die nu per team verder worden uitgewerkt.


Team 1 gaat aan de slag met de thema’s duurzaamheid, in – en uitstroom van personeel, en huisvesting. Om meer inzichten hierover te verkrijgen zal er gestart gaan worden met een verkenning in behoeftes en uitvraag bij de directie van het CVB, Marcel van Loon.


Team 2 gaat aan de slag met een uitvraag onder 1.100 zakelijke relaties van zekerheuts. Is er een behoefte onder zakelijke klanten om meer (preventief) ontzorgd te worden door hun vertrouwde adviseur door het bieden van een uitgebreid dienstenpakket via het klantenportaal?


Graag houden we jullie op de hoogte van de verschillende uitwerkingen en proposities. Wel kunnen we al zeggen dat er goed wordt / is gekeken naar het CRM-systeem / risicoadvies-tooling Finly, het CVB Portaal en hoe we de concrete ideeën hierin kunnen verankeren.