Söderberg & Partners: International Marketing Meeting

Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart vond de International Marketing & Communicatie meet up plaats in Nederland. Marketeers uit Noorwegen, Finland, Denemarken, Zweden en natuurlijk Nederland kwamen samen om ervaringen en best practise uit te wisselen en te brainstormen over hoe de onderlinge samenwerking versterkt kan worden.

Donderdag 9 maart – External Communications
Op donderdag werd de bijeenkomst afgetrapt met presentaties over de huidige gang van zaken op het gebied van vindbaarheid, advertenties en zoekmachine optimalisatie. Hierna gaf Roland een korte presentatie waarin hij de unieke situatie van het Nederlandse Söderberg & Partners constructie uitlegde.

Na de lunch werd er in groepjes gebrainstormd over hoe de teams elkaar kunnen helpen en welke content er gecreëerd kan worden die waardevol is voor alle landen binnen de Söderberg groep. Uit deze sessie is een flinke wensenlijst gerold waarmee de marketeers de komende maanden aan de slag gaan.

Het avondprogramma bestond uit een diner bij Milu in het centrum van Den Haag, gevolgd door karaoke bij Blêr.

Vrijdag 10 maart – Internal communications
Vrijdag stond in het teken van culture and values. De nadruk lag op de interne communicatie en het belang van het Söderberg & Partners familiegevoel. De verschillende landen presenteerden de unieke interne bijeenkomsten en conferenties die ze tot op heden georganiseerd hebben. Deze varieerden aanzienlijk in omvang, doel en frequentie en boden zodoende ook veel inspiratie voor de daaropvolgende brainstormsessie.

Aanwezig waren: Ida Hansæl, Helene Eliassen (Noorwegen), Jenni Saarinen (Finland), Oscar Helgstrand, Emilia Nilsson, Caroline Grönroos (Zweden), Elisabeth Jørgensen, Maria Franklin Kronow (Denemarken), Christopher Lazarom, Jeffrey Regeer & Freya Hoette (Nederland)

Diner @ Milu
Haagse Harry
Karaoke @ Bler