S&P in de media: Henk Jansen – Blijf leren

Sinds dit jaar is Henk Jansen (Expat Mortgages / Söderberg & Partners) columnist voor VVP magazine. Lees hieronder zijn bijdrage van juni 2023.

(Henk Jansen van Expat Mortgages in VVP 3, 2023) In Nederland hebben wij een leerplichtwet die voorschrijft dat je tussen je vijfde en zestiende jaar naar school toe moet. Als je geen zogenaamde startkwalificatie hebt – vwo/havo/mbo2 – wordt deze leeftijd opgetrokken naar achttien jaar. Vanaf dat moment is leren niet meer verplicht. Velen van ons hebben na hun middelbare schoolopleiding nog een vervolgopleiding gedaan. Anderen hebben zich in het bedrijfsleven verder weten te ontwikkelen.

Op de basisschool wees mijn Cito-toets uit dat ik naar het Gymnasium mocht. Op dezelfde middelbare school als mijn oudere broers Jack en Dolf – Fons Vitae in Amsterdam – hield ik dit precies zes maanden vol voordat het Atheneum mijn deel werd. Maar ook dat was niet besteed aan mijn concentratieboog en vooral aan mijn wens om iedere vrije minuut te voetballen. De HAVO doorliep ik daarna met speels gemak. Op zeventienjarige leeftijd kreeg ik het advies om naar de HEAO te gaan maar de MEAO sloot beter aan bij mijn toekomstbeeld. Of eigenlijk bij de inspanning die ik zou moeten leveren voor dit toekomstbeeld. Ik was zogezegd redelijk lui.

Na mijn militaire dienstplicht ging ik als ‘jongste bediende’ aan de slag op een assurantiekantoor. Assurantiën was per slot van rekening een van de vakken die ik op de MEAO had genoten en het Assurantie B diploma is nog steeds het enige diploma dat ik niet in één keer behaald heb (op de MEAO). Daaruit bleek dat het dus toch mogelijk was om zonder te leren een keer een diploma niet te halen. Getriggerd behaalde ik in mijn eerste jaar bij Damave Financieel Adviescentrum mijn Assurantie B diploma wel. Ik zie de bruine mappen van het SVV (volgens mij) nog zo voor mij. De luiigheid was verdwenen en vervolgens haalde ik mijn Woning Financiering I & II, mijn A-leven en zelfs mijn branche leven diploma.

Inmiddels kon ik genieten van cursussen en onderwijs en merkte ik dat het leren mij redelijk makkelijk afging. Ook leerde ik enorm veel in de praktijk. Ik pleeg mijzelf nog weleens een autodidact te noemen.

Vanaf de start van mijn carrière ben ik bezig geweest om anderen, collega’s voornamelijk, te helpen. Dingen uitleggen gaat mij goed af en ik geniet als ik zie dat mensen zaken onder de knie krijgen. Dat doe ik op de werkvloer, dat deed ik op het voetbalveld (als trainer van kinderen) en dat doe ik tegenwoordig ook ‘voor de klas’ op de Hogeschool van Amsterdam. Soms denk ik wel eens dat het compensatiegedrag is – ik heb per slot van rekening geen HBO-diploma – dat ik mijn kennis graag deel met de volgende generatie.

Als ik de krant lees of als ik op congressen ben, dan hoor ik overal dat de arbeidsmarkt aan het veranderen is. Ook in de toekomst zal er behoefte blijven bestaan aan praktisch opgeleide mensen zoals timmermannen, schilders of loodgieters maar het vakgebied waarop wij actief zijn, kennis, administratie en advies, zal danig gaan veranderen. De intrede van AI in ons vak, in ons leven eigenlijk, zal verregaande gevolgen hebben. De Europese Unie is al twee jaar bezig met wetgeving rondom kunstmatige intelligentie en sommigen van ons hebben al kennisgemaakt met de eerste ontwikkelingen van bijvoorbeeld ChatGPT.

‘Investeer in jouw mensen…’

Henk Jansen

Nieuwe goud

Zijn deze ontwikkelingen een gevaar voor uw en mijn baan? Dat hangt ervan af. Ik denk dat als je niets doet, jezelf niet ontwikkelt en jezelf niet bekwaamd in deze nieuwe mogelijkheden, dat er een kans bestaat dat je straks geen werk meer hebt. Ik denk echter vooral dat nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe kansen bieden. Maar daar moet je wel wat voor doen.

Afgelopen jaar heb ik gebruik gemaakt van het STAP-budget en heb ik een Data Fundamentals cursus gevolgd bij Growth Tribe. Enorm interessant en erg leerzaam. Een andere manier van leren (digitaal) die maakt dat ik tegenwoordig niet meer helemaal met mijn oren sta te klapperen als mijn millennial- of GenZ collega’s onderwerpen bespreken die te maken hebben met data. Want data schijnt niet alleen het nieuwe goud te zijn, volgens mij is het dat ook.

Naast het STAP-budget biedt de overheid, onder de noemer ‘een leven lang ontwikkelen’, nog allerlei andere faciliteiten om de betaalbaarheid van onderwijs gedurende jouw carrière mogelijk te maken. Zaken als SLIM-subsidie of levenlanglerenkrediet van DUO zijn hier voorbeelden van. Als werkgever zijn er daarnaast fiscale regels die het aanbieden van opleidingen (extra) aantrekkelijk maken.

Drieledige oproep

Het eerste dat ik wil meegeven is: blijf leren! Blijf jezelf ontwikkelen. Maak gebruik van de mogelijkheden bij je werkgever, investeer in jezelf en/of spreek het STAPbudget aan. Het geeft niet alleen enorm veel voldoening, het verbetert jouw toekomstige kansen op de arbeidsmarkt.

Het tweede is: deel je kennis! Het delen van kennis geeft voldoening. Hoe mooi is het als je later hoort of leest van een (oud) collega dat ze iets van jou geleerd hebben? En je weet wat zeg zeggen: als je niet kunt delen dan…

En het derde en laatste deel van mijn oproep is voor werkgevers. Investeer in jouw mensen! Laat werknemers zich blijven ontwikkelen. Probeer mensen hiermee te motiveren en vast te houden. Mochten ze op termijn toch weggaan, vertrekken ze met meer bagage dan toen ze binnenkwamen.

Henk Jansen 2023